Randi Rein

Randi Rein är utbildad civilekonom vid Högskolan Dalarna med en fil kand-examen i Företagsekonomi från 2004 samt en fil mag i Avancerad skatterätt från 2005.

Randi har arbetat med ekonomi sedan 1999. Randi arbetar nu som redovisningsekonom med eget företag.

Randi är även utbildad Licentierad LCHF-kostrådgivare och håller studiecirklar i det.